စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

ထုတ်ပြန်ချက်များ

စဉ် ရက်စွဲ အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ် အမျိုးအစားများ ဒေါင်းလော့
1 2021-10-15 တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA) လက်မှတ်ရေးထိုးမှု (၆) နှစ်မြောက် ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် (Karen Version) ကေဲအန်ယူ ဗဟိုဌာနချုပ်
2 2021-10-15 တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA) လက်မှတ်ရေးထိုးမှု (၆) နှစ်မြောက် ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် (Burmese Version) ကေဲအန်ယူ ဗဟိုဌာနချုပ်
3 2021-10-15 တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA) လက်မှတ်ရေးထိုးမှု (၆) နှစ်မြောက် ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် (English) ကေဲအန်ယူ ဗဟိုဌာနချုပ်
4 2021-09-04 KNU Principles on Current Situation (September 3rd, 2021) ကေဲအန်ယူ ဗဟိုဌာနချုပ်
5 2021-06-18 သတင်းမီဒီယာများတွင် ပျံ့နှံ့နေသည့် KNDO မှ အရပ်သားများအား သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်ဆိုသည့် သတင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၏ သတင်းထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် ကေဲအန်ယူ ဗဟိုဌာနချုပ်
6 2021-06-18 သတင်းမီဒီယာများတွင် ပျံ့နှံ့နေသည့် KNDO မှ အရပ်သားများအား သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်ဆိုသည့် သတင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၏ သတင်းထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် ကေဲအန်ယူ ဗဟိုဌာနချုပ်
7 2021-06-16 သတင်းမီဒီယာများတွင် ပျံ့နှံ့နေသည့် KNDO မှ အရပ်သားများအား သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်ဆိုသည့် သတင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၏ သတင်းထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် ကေဲအန်ယူ ဗဟိုဌာနချုပ်
8 2021-05-24 မုန်းမြို့နယ် ဒေသခံ ကရင်လူမှုအဖွဲ့ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် ညောင်လေးပင်ခရိုင်
9 2021-05-24 နော်အေးကြန်ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံရမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကျောက်ကြီးမြို့နယ် ဒေသခံကရင်လူမှုအဖွဲ့ သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာချက် ညောင်လေးပင်ခရိုင်
10 2021-05-14 အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီမှ စစ်ရေးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုအပေါ် ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ကျောက်ကြီးမြို့နယ်မှ သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာချက် ညောင်လေးပင်ခရိုင်
11 2021-04-20 KNU Mutraw District on 2021.4.20 မူတြော်ခရိုင်
12 2021-04-17 CRPH ၏လှုပ်ဆောင်မှုကို ထောက်ခံခြင်းနှင့် CDM လှုပ်ရှားမှုများအား ထောက်ခံဝန်းရံခြင်း သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် မူတြော်ခရိုင်
13 2021-04-03 ဒူးပလာယာခရိုင် ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် အမှတ် ၂/၂၀၂၁ ဒူးပလာယာခရိုင်
14 2021-04-02 တပ်မတော်မှ အပြစ်မဲ့ပြည်သူများအား လေကြောင်းဖြင့် ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်နေမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် ကေဲအန်ယူ ဗဟိုဌာနချုပ်
15 2021-03-30 အကြမ်းဖက် မြန်မာစစ်တပ်မှ ကရင်ပြည်သူလူထုအ ပေါ်ဆိုးရွားစွာ သေစေနိုင်သော လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မူတြော်ခရိုင်/တပ်မဟာ ၅ ၏ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် (Thai Version) မူတြော်ခရိုင်