စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း

Thoolei Publication Volume 3

2021-10-23

  • TitleThoolei Publication Volume 3
  • Date2021-10-23
  • AuthorKNU-DOI
  • PuplisherKNU-DOI
  • Categoryသူးလေသတင်းစာစောင်
စဉ် ရက်စွဲ မျက်နှာဖုံးစာမျက်နှာ အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ် ထုတ်ဝေသူ ဒေါင်းလော့
1 2021-10-23 (သူးလေသတင်းစာစောင်)
Thoolei Publication Volume 3
KNU-DOI
2 2021-09-01 (သူးလေသတင်းစာစောင်)
သူးလေသတင်းစာစောင် အတွဲ (၁) အမှတ်စဉ် (၂)
စည်းရုံးရေးနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန
3 2021-06-23 (သူးလေသတင်းစာစောင်)
သူးလေသတင်းစာစောင် အတွဲ (၁) အမှတ်စဉ် (၁)
စည်းရုံးရေးနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန
4 2018-07-01 (Karen National Dialogue)
ဒုတိယအကြိမ် ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲနှင့် လူထုတွေ့ဆုံပွဲများ
KNU-DOI နှင့် RISE
5 2017-03-01 (Karen National Dialogue)
ပထမအကြိမ် ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ မှတ်တမ်း
KNU-DOI နှင့် RISE
6 2017-03-01 (ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်)
ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ − ၂၁ ရာစုပင်လုံ သို့ တင်သွင်းသော စတမ်းများနှင့် ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြု စာတမ်းများ
KNU-DOI နှင့် RISE
7 2017-01-01 (ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်)
Joint Ceasefire Monitoring Committee Handbook
KNU-DOI နှင့် RISE
8 2016-11-07 (ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်)
တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးနှင့် အက​ောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း
KNU-DOI နှင့် RISE
9 2016-01-10 (ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်)
နှစ်ဖက်လေးစားလိုက်နာရမည့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များ (ကရင်ဘာသာ)
KNU-DOI နှင့် RISE
10 2016-01-10 (ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်)
နှစ်ဖက်လေးစားလိုက်နာရမည့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များ (မြန်မာဘာသာ)
KNU-DOI နှင့် RISE
11 2016-01-10 (ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်)
နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုဆိုင်ရာ မူဘောင်
KNU-DOI နှင့် RISE
12 2016-01-10 (ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်)
NCA အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များ
KNU-DOI နှင့် RISE
13 2015-10-20 (ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်)
Nationwide Ceasefire Agreement (Karen Language)
KNU-DOI နှင့် RISE
14 2011-01-01 (အစီရင်ခံစာများ)
ကျန်းမာရေး၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဌာန၏ ၂၀၁၁ ခုနှစ် နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ
Department of Health and Welfare
15 2010-08-01 (အစီရင်ခံစာများ)
ကရင်ပြည်နယ်၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ KNU ၏ လစဉ်အစီရင်ခံစာ (သြဂုတ်လ ၂၀၁၀)
ကေဲအန်ယူ