စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

သတင်းများ

သတင်းများ

တနံၤဃီအကတီၢ်ပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး ကဘီယူၤ ဟဲခးလီၤတၢ်လၢ တၢ်လီၢ် (၄) ဘျီ လၢတၢ်လီၢ် (၃) တီၤ

၂၀၂၂ နံၣ်, လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် (၃) သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၃) လၢၢ်ဒိၣ ...

ဆက်ဖတ်ရန်
သတင်းများ

ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ကော်သူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေ၊ ဘိတ်ထား၀ယ်ခရိုင် တပ်မဟာ(၄) နယ်မြေအတွင်း ၂၀၂၂ ခုနှစ် နို၀င်ဘာလ (၁) ရက်နေ့မှ (၁၆) ရက်နေ့အထိ တိုက်ပွဲသတင်း

နို၀င်ဘာလ (၂၆) ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ကေအဲန်ယူ-ဗဟို။ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ကော်သူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေ ဘိတ်ထား၀ယ်ခရိုင် တပ်မဟာ (၄) နယ်မြေများအ ...

ဆက်ဖတ်ရန်
သတင်းများ

တပ်မဟာ (၆) နယ်မြေအတွင်း တစ်ရက်တည်း တိုက်ပွဲ (၃) ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ တပ်မှ (၈) ဦး သေဆုံးကာ (၂၄) ဦးထိခိုက်ဒါဏ်ရာရရှိ

ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ကော်သူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေ၊ ဒူးပလာယာခရိုင် တပ်မဟာ (၆) နယ်မြေအတွင်း တစ်ရက်တည်း တိုက်ပွဲ (၃) ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ...

ဆက်ဖတ်ရန်
သတင်းများ

ကေအဲန်ယူ−ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ကော်သူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေ၊ ညောင်လေးပင်ခရိုင် တပ်မဟာ (၃) နယ်မြေအတွင်းရှိ အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း (၃) လုံးအား တစ်ရက်အတွင်း တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီး

နိုဝင်ဘာလ (၁၄) ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ကေအဲန်ယူ−ဗဟို။ကေအဲန်ယူ−ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ကော်သူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေ၊ ညောင်လေးပင်ခရိုင် တပ်မဟာ (၃) နယ်မြေအ ...

ဆက်ဖတ်ရန်
သတင်းများ

မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် လူၤသီကီၢ်ဆၣ် စီၤမုၢ်ပျီကရူၢ် ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး ဟဲခးလီၤတၢ်လၢ ကဘီယူၤ

၂၀၂၂ နံၣ်, လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၉ သီ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် လူၤသီကီၢ်ဆၣ် စီၤမုၢ်ပ ...

ဆက်ဖတ်ရန်