စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

သတင်းများ

သတင်းများ

၂၀၂၁ နံၣ် လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် တလါကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကစီၣ်

၂၀၂၁ နံၣ် လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၄ သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤ တၢ်ပၢအဟီၣ်ကဝီၤပူၤ လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် တလါအကတီၢ်ပူၤ တ ...

ဆက်ဖတ်ရန်
သတင်းများ

(၁၅) သီအကတီၢ်ပူၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၅) ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ တၢ်ဒုးကစီၣ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သး ၁၇-၁၁-၂၀၂၁ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၅) ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး, သုးခိးကီၢ်ဆၢအသုး ...

ဆက်ဖတ်ရန်
သတင်းများ

ကေအဲန်ယူထိမ်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊နိုဝင်ဘာလ(၁)ရက်နေ့မှ နိုဝင်ဘာလ(၁၁)ရက်နေ့အထိ စုစုပေါင်း(၁၁)ရက်အတွင်း တိုက်ပွဲသတင်းနှင့် အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ၏ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုသတင်း။

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၅) ရက်၊ ကေအဲန်ယူ (ဗဟို) ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ထိမ်းချုပ်နယ်မြေများဖြစ်သည့် ဒူးသထူ (သထုံခရိုင်)တပ်မဟာ(၁) ၊တောင် ...

ဆက်ဖတ်ရန်
သတင်းများ

၂၀၂၁ နံၣ်, လါအီးကထိဘၢၣ် တလါအကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲ လၢကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်, ကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသးကရၢ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး, သုးခိးကီၢ်ဆၢအသုး အဘၢၣ်စၢၤ

အောက်တိုဘာလအတွင်း ကေအဲန်ယူ ထိန်းချုပ်နယ်မြေ(၅)ခုအတွင်း တိုက်ပွဲစုစုပေါင်း(၂၇၅)ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး စစ်ကောင်စီဘက်မှ(၂၇၁)ဦးသေဆုံးကာ၊(၂၆၆)ဦးထိခိ ...

ဆက်ဖတ်ရန်
သတင်းများ

ကေအဲန်ယူ တပ်မဟာ(၁) ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ၏ လူ့အခွင့်အရေးချိုး ဖောက်မှုများ

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၃) ရက်၊ ကေအဲန်ယူဗဟို အောက်တိုဘာလ (၂၁) ရက်နေ့က စကခ (၈) လက်အောက်ခံ ခမရ (၄၀၆) စစ်ကြောင်း (၂) မှ ဗိုလ်မှူး ကျော်ထ ...

ဆက်ဖတ်ရန်
သတင်းများ

ရက် (၂၀) အတွင်း ကေအဲန်ယူ တပ်မဟာ (၅) ထိန်းချုပ်နယ်မြေရှိတိုက်ပွဲသတင်းစုစည်းမှု။

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာလ (၂၃) ရက်နေ့၊ ကေအဲန်ယူ-ဗဟို   ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၊မူတြော်ခရိုင်၊ တပ်မဟာ (၅) ထိန်းချုပ်နယ်မြ ...

ဆက်ဖတ်ရန်