စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

မိန့်ခွန်းများ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် လီၢ်ခၢၣ်သး အတၢ်သးအုၣ်လံၥ်ဟ့ၣ်ယုၢ် ဆူသရၣ်ဒိၣ်လွဲဖီ ဟံၣ်ဖိဃီဖိ

2022-11-19

  • NameKaren National Union
  • PositionHeadquarters
  • OrganisationKaren National Union
စဉ် ရက်စွဲ မျက်နှာဖုံးစာမျက်နှာ အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလော့
1 2022-11-19 (သဝဏ်လွှာများ)
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် လီၢ်ခၢၣ်သး အတၢ်သးအုၣ်လံၥ်ဟ့ၣ်ယုၢ် ဆူသရၣ်ဒိၣ်လွဲဖီ ဟံၣ်ဖိဃီဖိ
2 2022-11-01 (သဝဏ်လွှာများ)
ကေအဲန်ယူ မှ (၃၄) နှစ်ပြည့် ABSDF အခမ်းအနားသို့ ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာ
3 2022-10-14 (သဝဏ်လွှာများ)
DPNS ၏ (၃၄) နှစ်မြောက် ပါတီထူထောင်ခြင်း အထိမ်းအမှတ်သို့ ကေအဲန်ယူ မှပေးပို့သော သဝဏ်လွှာ
4 2022-10-04 (သဝဏ်လွှာများ)
KECD letter to World Teachers Day (2022)
5 2022-10-04 (သဝဏ်လွှာများ)
FTUK letter to World Teachers Day
6 2022-09-22 (သဝဏ်လွှာများ)
ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမှ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့သို့ ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာ
7 2022-09-20 (သဝဏ်လွှာများ)
ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမှ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့သို့ ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာ
8 2022-09-20 (မိန့်ခွန်းများ)
ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမှ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့သို့ ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာ
9 2022-09-08 (သဝဏ်လွှာများ)
Letter of felicitation sent by KNU to 31st KNPF day
10 2022-09-08 (သဝဏ်လွှာများ)
၃၁ နှစ်မြှောက် ကရင်အမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့နေ့သို့ ပေးပို့သော ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၏ သဝဏ်လွှာ